Phát triển BHXH tự nguyện: Kết quả 1 năm bằng 11 năm trước cộng lại

Cán bộ BHXH gặp trực tiếp các tiêu thưởng, người buông bán nhỏ, lao động tự do… để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện.
Cán bộ BHXH gặp trực tiếp các tiêu thưởng, người buông bán nhỏ, lao động tự do… để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện.
Quyết tâm đưa Nghị quyết 28-NQ/TW vào cuộc sống, với mục tiêu Bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp, đạt được những kết quả tích cực. Chỉ tính riêng trong năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đã bằng 11 năm trước đó cộng lại.

Nhiều thay đổi tạo điều kiện cho người dân

BHXH Việt Nam vừa có báo cáo về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển BHXH tự nguyện. Tính đến hết ngày 31/12/2019, số người tham gia BHXH đạt hơn 15,7 triệu người. Trong đó, người tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 574.000 người. Chỉ riêng trong năm 2019, đã có thêm 296.700 người tham gia BHXH tự nguyện mới, bằng tổng số người tham gia loại hình bảo hiểm này của 11 năm trước đó cộng lại. 

Theo BHXH Việt Nam, để đạt được kết quả trên là tổng hợp nhiều nguyên nhân. Trong đó có sự thay đổi về chính sách. Theo đó, hiện không giới hạn trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện, chỉ cần là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên. Các phương thức đóng đa dạng và linh hoạt (bổ sung thêm các phương thức đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau; đóng một lần cho những năm còn thiếu); Nới rộng thời điểm đóng.

Quy định mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện cũng phù hợp hơn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện là 700.000 đồng/tháng, trước đây tính theo lương cơ sở). Đặc biệt, từ ngày 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn tới phát triển BHXH tự nguyện. Nhiều địa phương đã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đến cấp huyện, xã. Công tác tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đơn giản hoá thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHXH tự nguyện. Hệ thống đại lý, mạng lưới cộng tác viên được mở rộng tới tận phương/xã/thôn/bản. Đến nay, toàn quốc có trên 12.400 đại lý thu BHXH, BHYT, trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý thu. 

Tiếp tục đổi mới, mở rộng diện bao phủ BHXH

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của BHXH Việt Nam cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Theo đó, về chính sách, pháp luật, hiện mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện thấp (người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30% mức đóng, tương ứng 46.200 đồng/tháng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%, tương ứng 38.500 đồng/tháng; các đối tượng còn lại được hỗ trợ 10%, tương ứng 15.400 đồng/tháng). Thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu còn dài (đủ 20 năm trở lên và đủ 55 tuổi đối với nữ, đủ 60 tuổi đối với nam).

Trong tổ chức thực hiện, hầu hết, các tỉnh thành chưa bố trí được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng ngoài mức quy định của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện. Thu nhập của nhiều người dân, người lao động khu vực phi chính thức còn thấp, bấp bênh. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều người dân chưa thay đổi nhận thức đóng góp, tích lũy chăm lo cho cuộc sống lâu dài, nên còn thiếu quan tâm, chưa tích cực tham gia BHXH tự nguyện.

Để khắc phục những hạn chế và mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH Việt Nam đề ra 3 nhóm giải pháp. Cụ thể, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp với các bộ ngành, địa phương, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, để người dân hiệu và tham gia BHXH.

BHXH tiếp tục đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, như: sửa đổi quy định về điều kiện, thời gian đóng BHXH tự nguyện, độ tuổi để được hưởng lương hưu, kết hợp với điều chỉnh cách tính hưởng lương hưu; đề xuất tăng mức hỗ trợ của nhà nước với người tham gia BHXH tự nguyện… 

Trong thực hiện chính sách, BHXH Việt Nam cũng xác định tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đa hình thức tuyên truyền… để tiếp cận nhiều hơn nữa người dân tham gia BHXH tự nguyện. Cùng đó là thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức, bộ máy làm công tác thu, đại lý thu, chấn chỉnh kịp thời sai phạm, nhũng nhiễu làm hạn chế kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển BHXH tự nguyện…

Theo BHXH Việt Nam, tới hết 31/12/2019, số người tham gia BHXH đạt hơn 15,7 triệu người, chiếm 32,3% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 15,2 triệu người, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 574.000 người (chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi).

MỚI - NÓNG