Có 12 kết quả :

Tấm ơi, chịu chưa?

Tấm ơi, chịu chưa?

TP - Cám hậm hực, giận dỗi, hỗn hào bảo mẹ: Mẹ thật là vô tích sự. Mỗi việc kìm chân con Tấm thôi mà mẹ cũng không làm được. Thế là con mất đứt chàng hoàng tử về tay nó.