Có 54 kết quả :

Chợ- Mảnh đất huyền ảo

Chợ- Mảnh đất huyền ảo

TP - Trong cuốn “Miền đất huyền ảo”, Dam Bo - vị linh mục, cũng là nhà Tây Nguyên học nổi tiếng người Pháp (tên thật là Jacques Dournes 1922-1993), tả: Mỗi năm một lần, thu hoạch xong, cả gia đình đàn ông đàn bà trẻ con đeo gùi trên lưng lên đường. Họ đi vượt qua núi, men theo các đỉnh, đổ xuống đồng bằng. Họ mang theo những tấm chăn, da thú vật, heo để đổi lấy quần áo, muối, ché. Cuộc du hành kéo dài nhiều tuần.