Có 43 kết quả :

Cận cảnh tàu cát moi móc bờ sông Lô

Cận cảnh tàu cát moi móc bờ sông Lô

TPO - Bờ kè, bờ đê trên dòng sông Lô (địa phận tỉnh Phú Thọ) đang bị sạt, sụt tại một số vị trí ở huyện Đoan Hùng, Phù Ninh nhưng tàu cuốc, tàu cẩu gầu dây vẫn rầm rập áp sát các vị trí này để khai thác...
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Quảng Ngãi tính sáp nhập 2 huyện, 8 xã

TPO - UBND tỉnh Quảng Ngãi đang chờ sau khi Trung ương thống nhất sẽ tổ chức xây dựng Đề án chi tiết để lấy ý kiến cử tri tại các địa phương liên quan, thông qua HĐND các cấp trong tỉnh, trình Trung ương phê duyệt, tiến hành sáp nhập 2 huyện, 8 xã và thực hiện chính quyền một cấp tại huyện đảo Lý Sơn.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh Như Ý

Giảm 5 sở ngành, 185 phòng chuyên môn sau hợp nhất, sáp nhập

TPO - “Đến nay đã có 4 tỉnh thí điểm sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh gồm Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai, giảm được 5 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Đối với cấp huyện, đã có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thí điểm sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp huyện, đã giảm được 185 phòng chuyên môn”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Ưu tiên hợp nhất, sáp nhập nguyên trạng

TPO - Việc triển khai thực hiện tới đây sẽ ưu tiên sáp nhập, hợp nhất nguyên trạng một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn vào đơn vị hành chính cùng cấp liền kề đã từng được chia tách trước đây.
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang họp báo về việc hợp nhất các cơ quan chính quyền với cơ quan Đảng

Hết thời xây dựng 'bỏ quên' giao thông

TP - Trong khi nhiều địa phương khác còn băn khoăn trong việc “sáp nhập” các cơ quan đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng nhau thì Lào Cai và Hà Giang đã mạnh dạn đi đầu trong việc thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập Sở Xây dựng với Sở GTVT, Ban Tổ chức với Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh…
Giảm hàng trăm lãnh đạo cấp sở

Giảm hàng trăm lãnh đạo cấp sở

TP - Việc thí điểm hợp nhất ba Văn phòng Ðoàn ÐBQH, HÐND, UBND cấp tỉnh không đơn thuần chỉ là sáp nhập cơ học mà còn liên quan đến vấn đề địa vị pháp lý, tổ chức bộ máy, cũng như mối quan hệ công tác, cơ chế hoạt động của văn phòng chung.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, các địa phương ủng hộ việc sắp xếp các sở

Sắp xếp bộ máy: Sau cấp sở sẽ đến bộ?

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, các địa phương ủng hộ việc sắp xếp các sở làm sao có chiều hướng tốt hơn, hiệu quả hơn. Còn ở cấp bộ, vấn đề này đang tiếp tục tham khảo, xin ý kiến để có lộ trình cụ thể.