Quảng Ngãi tính sáp nhập 2 huyện, 8 xã

TPO - UBND tỉnh Quảng Ngãi đang chờ sau khi Trung ương thống nhất sẽ tổ chức xây dựng Đề án chi tiết để lấy ý kiến cử tri tại các địa phương liên quan, thông qua HĐND các cấp trong tỉnh, trình Trung ương phê duyệt, tiến hành sáp nhập 2 huyện, 8 xã và thực hiện chính quyền một cấp tại huyện đảo Lý Sơn.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của 2 Sở; các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh cũng đã thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong; kết quả giảm được 18 phòng, ban, Chi cục.

Đáng lưu ý trong việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan khối Nhà nước và khối Đảng có chức năng tương đồng. Đến nay, có 18 cơ quan chuyên môn của 9 huyện, thành phố đã hợp nhất với các cơ quan tham mưu, giúp việc thuộc Huyện ủy, Thành ủy; với tổng số biên chế công chức chuyển sang là 144 người.

Quảng Ngãi tính sáp nhập 2 huyện, 8 xã ảnh 1
Quảng Ngãi tính sáp nhập 2 huyện, 8 xã ảnh 2 Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Về hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế, đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã sắp xếp giảm 125 đơn vị, vượt số lượng đề ra theo Kế hoạch. Cùng với đó, UBND tỉnh đã sắp xếp, tổ chức 13 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc các Sở, ban, ngành sắp xếp còn 3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc UBND tỉnh, giảm 10 Ban Quản lý.

Đối với đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp, rà soát các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã dưới 50% cả tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn.

Theo Sở Nội vụ, hiện Quảng Ngãi đang chờ sau khi Trung ương thống nhất sẽ tổ chức xây dựng Đề án chi tiết để lấy ý kiến cử tri tại các địa phương liên quan, thông qua HĐND các cấp trong tỉnh, trình Trung ương phê duyệt, tiến hành sáp nhập 2 huyện, 8 xã và thực hiện chính quyền một cấp tại huyện đảo Lý Sơn.

Về xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, tỉnh Quảng Ngãi đã sáp nhập 373 thôn, tổ dân phố; toàn tỉnh giảm được 202 thôn, tổ dân phố, tỉnh Quảng Ngãi còn lại 954 thôn, tổ dân phố (834 thôn, 120 tổ dân phố).

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ để phấn đấu hết năm 2019 phải thanh tra, kiểm tra 100% các đơn vị; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương; chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho Đại hội Đảng sắp tới.

MỚI - NÓNG