Có 33 kết quả :

Có ý kiến cho rằng, chuẩn GS, PGS ở Việt Nam vốn không cao, không nên hạ chuẩn

Có nên hạ chuẩn xét công nhận chức danh GS, PGS?

TP - Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) vừa công bố danh sách 394 ứng viên đủ điều kiện xét công nhận tiêu chuẩn chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được 28 HĐGS ngành/liên ngành thông qua. Năm nay có nhiều ngành “trắng” ứng viên giáo sư hoặc có rất ít ứng viên đủ điều kiện để xét duyệt.