Hà Nội: Dân sẽ đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ, công chức

Từng tổ chức, cá nhân ở các quận, huyện sẽ được lấy ý kiến mức độ hài lòng đối với các dịch vụ hành chính công
Từng tổ chức, cá nhân ở các quận, huyện sẽ được lấy ý kiến mức độ hài lòng đối với các dịch vụ hành chính công
UBND TP Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch điều tra, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan hành chính. Từ đó, thành phố sẽ rút ra nguyên nhân yếu kém, nâng cao thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Mục đích chính của kế hoạch là lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính và chất lượng cung ứng một số dịch vụ hành chính công của các cơ quan đơn vị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức phát huy vai trò giám sát.

Thông qua đó Hà Nội cũng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những yếu kém, thiếu sót, bất cập trong việc cung ứng một số dịch vụ hành chính công.

Hà Nội cũng sẽ có các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức. Từ đó, Hà Nội phấn đấu đạt được mục tiêu 80% tổ chức, cá nhân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố vào năm 2015.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phải khảo sát, đánh giá đảm bảo tính khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch.

Đặc biệt, theo UBND TP Hà Nội kế hoạch này phải phản án đúng thực tế hoạt động, làm rõ ưu điểm, hạn chế của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công và đề xuất biện pháp khắc phục.

Kế hoạch trên được thành phố triển khai ở tất cả các quận, huyện, thị xã với các dịch vụ được khảo sát như cấp giấy chứng nhận xây dựng nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng minh nhân dân…

Đối tượng được lấy ý kiến là các tổ chức, cá nhân đã có giao dịch dịch vụ hành chính công (đã hoàn thành và nhận kết quả của các dịch vụ hành chính công) và được xác định trong phạm vi khảo sát năm 2014.

Hà Nội bắt đầu tổ chức điều tra, lấy ý kiến tổ chức, cá nhân ở các quận, huyện, thị xã từ tháng 8 đến cuối năm 2014. Dự kiến đến quý I năm 2015 sẽ có kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố.

Theo Quang Phong

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG