Diện tích chỉ 822 km2, Bắc Ninh có đạt tiêu chí lên thành phố trực thuộc Trung ương?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện các bước để thực hiện theo hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dù chỉ với diện tích 822 km2, nhưng nếu áp dụng cơ chế đặc thù, Bắc Ninh vẫn đạt tiêu chí diện tích.
Diện tích chỉ 822 km2, Bắc Ninh có đạt tiêu chí lên thành phố trực thuộc Trung ương? ảnh 1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210/2016 về phân loại đô thị và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Vấn đề lớn được lãnh đạo Quốc hội quan tâm, đặt vấn đề là: Nếu theo nghị quyết này thì tỉnh Bắc Ninh có lên được thành phố trực thuộc Trung ương không, khi diện tích của tỉnh này chỉ có 800 km2? Hay tỉnh Bình Dương cũng muốn phấn đấu lên thành phố trực thuộc Trung ương nhưng dân số lại ít. Các trường hợp đặc thù và đặc biệt sẽ được xem xét ra sao?

Qua rà soát sơ bộ của Bộ Xây dựng đối với tiêu chí về dân số nêu trong dự thảo, Bộ trưởng Nghị khẳng định, tiêu chí dân số ở Bắc Ninh sẽ đạt và mật độ dân số cũng đạt… Về hạ tầng còn phải tiếp tục đầu tư thêm để đô thị Bắc Ninh đảm bảo tiêu chí hạ tầng về đô thị loại 1.

Giải đáp vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, hiện Bắc Ninh đang thực hiện các bước để thực hiện theo hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, bước đầu tiên, hiện Bắc Ninh đang triển khai thực hiện quy hoạch vùng đô thị và đã trình Bộ Xây dựng thẩm định.

“Khi có quy hoạch rồi sẽ đối chiếu với các tiêu chí, rà soát lại đối với đô thị Bắc Ninh làm sao đảm bảo tiêu chí đô thị loại 1”, ông Nghị cho hay.

Qua rà soát sơ bộ của Bộ Xây dựng đối với tiêu chí về dân số nêu trong dự thảo, Bộ trưởng Nghị khẳng định, tiêu chí dân số ở Bắc Ninh sẽ đạt và mật độ dân số cũng đạt… Về hạ tầng còn phải tiếp tục đầu tư thêm để đô thị Bắc Ninh đảm bảo tiêu chí hạ tầng về đô thị loại 1.

“Hiện nay, quy hoạch vùng đô thị Bắc Ninh đang quy hoạch làm sao theo hướng cố gắng để có đủ khả năng quy hoạch xong đầu tư phát triển để đảm bảo có thể thành lập tối thiểu 2 quận như quy định của Nghị quyết 1211”, ông Nghị cho hay.

Còn theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, tỉnh Bắc Ninh nếu áp dụng theo tiêu chuẩn mà đảm bảo theo quy mô dân số cũng như diện tích và những yếu tố cốt lõi của nội dung về tiêu chuẩn đô thị nữa thì lại vướng.

Bộ trưởng Trà cũng cho rằng, hạn chế nhất của Bắc Ninh là yếu tố diện tích, bởi tỉnh này chỉ có 822,7 km2, nhưng dân số lại đạt tiêu chí; các tiêu chuẩn khác về mặt lõi của đô thị thì tiến tới Bắc Ninh cũng có thể đạt, nhưng vấn đề vướng nhất của Bắc Ninh là vấn đề diện tích.

Bộ trưởng Trà cũng cho rằng, hạn chế nhất của Bắc Ninh là yếu tố diện tích, bởi tỉnh này chỉ có 822,7 km2, nhưng dân số lại đạt tiêu chí; các tiêu chuẩn khác về mặt lõi của đô thị thì tiến tới Bắc Ninh cũng có thể đạt, nhưng vấn đề vướng nhất của Bắc Ninh là vấn đề diện tích.

Tuy nhiên, trong điều kiện lần này đã đưa vào quy định mang tính đặc thù. Việc sửa nghị quyết lần này rất cần thiết để giải quyết vấn đề từ bài toán thực tiễn đặt ra. Cụ thể, đối với đơn vị này, diện tích chỉ cần đạt khoảng 50% trở lên, tức diện tích đạt trên 1.500 km2 là đạt tiêu chí.

Theo Bộ trưởng Trà, Điểm d trong khoản 1 của nghị quyết cũng giải quyết được vấn đề đặc thù cho vấn đề đô thị tương đương như tỉnh Thừa Thiên- Huế.

MỚI - NÓNG