Hà Nội: Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo:

Đã bước sang tuần thứ 9

Đã bước sang tuần thứ 9
TP - Giải nhất thuộc về Đặng Thị Hải Yến (Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh) trả lời đúng đáp án và dự đoán chính xác số người trả lời đúng tuần thứ 8 (Từ 22 đến 29/9/2009) là 1.250 người.

Thái Văn Hữu (Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ) - giải nhìTrương Thị Thu Quỳnh (Số 7 - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh) - giải ba.

Đáp án tuần thứ 8: Câu 1 -  Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X; Câu 2 - Trường Chinh; Câu 3 - 1925.

Câu hỏi tuần chín (Từ 10h ngày 29/9 đến 10h ngày 06/10/2009):

Câu hỏi 1: Xây dựng con người Việt Nam “có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương, phép nước...”. Đoạn trích trên được dẫn từ Văn kiện nào? (a. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII); b. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); c. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X);

Câu hỏi 2: Bộ Chính trị khoá III đã ra quyết định chia Ban Tuyên giáo Trung ương ra làm hai ban là Ban Tuyên huấn và Ban Khoa học - Giáo dục vào thời gian nào?  (a. Ngày 1/8/1960; b. Ngày 30/1/1968; c. Ngày 30/8/1969; d.Ngày 25/10/1970);

Câu hỏi 3: Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau theo tinh thần “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực” được nêu trong Đại hội nào của Đảng? (a. Đại hội VII; b. Đại hội VIII; c. Đại hội IX; d. Đại hội X). 

MỚI - NÓNG
Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí THCS: Chẳng đáng là bao so với các khoản thu khác?
Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí THCS: Chẳng đáng là bao so với các khoản thu khác?
TPO - Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí cho toàn bộ học sinh THCS, theo nhiều chuyên gia nhận định đây là điều vô cùng quan trọng. Bộ GD&ĐT cũng nên thông tin rõ về vấn đề, nếu thực hiện đề xuất nói trên, nguồn kinh phí sẽ từ đâu, tức điều kiện nào để đảm bảo đề xuất đó là hợp lý, có thể thực hiện được.