Chấp nhận cho ông Phạm Xuân Nguyên từ chức

Nhà phê bình Phạm Xuan Nguyên chính thức thôi chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội
Nhà phê bình Phạm Xuan Nguyên chính thức thôi chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội
TPO - Lãnh đạo Hội Nhà văn Hà Nội vừa thông báo chấp nhận việc từ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội và rút khỏi Hội Nhà văn Hà Nội của ông Phạm Xuân Nguyên kể từ 16/6/2017.

Chiều 15/6, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhóm họp với sự có mặt của đầy đủ 4 ủy viên Bằng Việt, Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Sĩ Đại. Nhà văn Phạm Xuân Nguyên báo cáo có công việc bận không dự họp.

Văn bản của Hội Nhà văn Hà Nội do nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, Phó Chủ tịch Hội ký, nêu: “Sau khi xem xét cẩn trọng các khía cạnh của việc nhà văn Phạm Xuân Nguyên có ý kiến từ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, rút khỏi Hội Nhà văn Hà Nội tại cuộc họp Ban Chấp hành Hội ngày 13/6/2017 và các căn cứ khác; Hội nghị đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trên cơ sở đó, Hội nghị đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HNV ngày 15/6/2017 quyết nghị: Chấp thuận để nhà văn Phạm Xuân Nguyên thôi chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội và ra khỏi Hội Nhà văn Hà Nội kể từ ngày 16/6/2017. Chấm dứt quyền đại diện theo pháp luật của nhà văn Phạm Xuân Nguyên đối với Hội Nhà văn Hà Nội kể từ ngày 16/6/2017. Nhà văn Phạm Xuân Nguyên có trách nhiệm bàn giao công việc và hoàn thành sớm việc bàn giao cho nhà văn Nguyễn Sĩ Đại, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nhà văn Hà Nội”.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên có tuyên bố từ chức chiều 13/6 trên facebook cá nhân. Bên cạnh từ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, ông Nguyên cũng rút khỏi vị trí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, xin ra khỏi Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyên xác nhận và nói rằng đó là quyết định “nhẹ nhàng và không lăn tăn gì”. Ông cũng xác định từ chức bằng hình thức tuyên bố, không đệ đơn.

MỚI - NÓNG