Cần hoàn thành nhiều hạng mục để phê duyệt dự án Vành đai 3 TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa trình UBND TPHCM tiến độ thực hiện các dự án thành phần thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo Sở GTVT TPHCM, các nhiệm vụ cần hoàn thành để đủ điều kiện phê duyệt dự án đều chậm, có khả năng không đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra là phê duyệt các dự án thành phần trước tháng 12 năm nay.

Cụ thể, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đang tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và việc lập hồ sơ khảo sát mỏ vật liệu xây dựng phục vụ dự án chưa hoàn thành.

Kế hoạch lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần chưa trình Sở GTVT thẩm định. Bên cạnh đó, còn một số nội dung công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM chưa được cơ quan tham mưu thực hiện.

Cần hoàn thành nhiều hạng mục để phê duyệt dự án Vành đai 3 TPHCM ảnh 1

Sơ đồ tuyến Vành đai 3 TPHCM. Đồ họa: Linh Anh

Để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu, Sở GTVT kiến nghị UBND TPHCM đốc thúc thủ trưởng các đơn vị rà soát, kiện toàn nhân sự, các nhà thầu tăng tốc đảm bảo tiến độ và báo cáo UBND TPHCM trước ngày 25/11.

Ngoài ra, Sở GTVT đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM phải có phân công chi tiết công việc cụ thể của từng cá nhân, kế hoạch chi tiết thực hiện các công việc gửi Sở GTVT để theo dõi và phối hợp.

Song song đó, UBND TPHCM giao Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc và Chủ tịch UBND các địa phương có dự án đi qua tập trung chỉ đạo, ưu tiên giải quyết các công việc liên quan đến dự án đường Vành đai 3.

Theo đó, khi nhận được đề nghị có ý kiến của chủ đầu tư hoặc cơ quan chủ trì tham mưu, các đơn vị phải ưu tiên xem xét, giải quyết hồ sơ đảm bảo chất lượng và có văn bản trả lời chậm nhất trong 3 ngày.

Đồng thời, phối hợp cung cấp các hồ sơ liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án đảm bảo cơ sở pháp lý chặt chẽ trước khi UBND TPHCM phê duyệt.

MỚI - NÓNG