Các vạch đen ở 4 góc của quốc kỳ Hàn Quốc là gì?

TPO - Lá cờ của Hàn Quốc được sử dụng từ năm 1950 đến nay có hình Thái cực đồ. Vậy ý nghĩa vạch đen ở 4 góc của quốc kỳ Hàn Quốc là gì?  
Quốc kỳ duy nhất in hình súng AK là của nước nào?

1. Quốc kỳ duy nhất in hình súng AK là của nước nào?

 • icon

  Mozambique

 • icon

  Haiti

 • icon

  Iraq

Biểu tượng nào không có trên quốc kỳ của Mozambique?

2. Biểu tượng nào không có trên quốc kỳ của Mozambique?

 • icon

  Cuốn sách

 • icon

  Chiếc cuốc

 • icon

  Tấm khiên

Quốc gia nào là nước duy nhất trên thế giới có cờ không phải hình chữ nhật?

3. Quốc gia nào là nước duy nhất trên thế giới có cờ không phải hình chữ nhật?

 • icon

  Nepal

 • icon

  Ecuador

 • icon

  Nam Phi

Hình chiếc lá trên quốc kỳ Canada là lá gì?

4. Hình chiếc lá trên quốc kỳ Canada là lá gì?

 • icon

  Lá thông

 • icon

  Lá rẻ quạt

 • icon

  Lá phong

Nhành lá trên cờ của Cộng hòa Cyprus là lá gì?

5. Nhành lá trên cờ của Cộng hòa Cyprus là lá gì?

 • icon

  Lá nguyệt quế

 • icon

  Lá ôliu

 • icon

  Lá tầm gửi

Các vạch đen ở 4 góc của quốc kỳ Hàn Quốc là gì?

6. Các vạch đen ở 4 góc của quốc kỳ Hàn Quốc là gì?

 • icon

  Bốn quẻ Bát Quái

 • icon

  Các tỉnh của Hàn Quốc

 • icon

  Các thành phố của Hàn Quốc

Hình tròn màu đỏ trên quốc kỳ Nhật Bản tượng trưng cho điều gì?

7. Hình tròn màu đỏ trên quốc kỳ Nhật Bản tượng trưng cho điều gì?

 • icon

  Mặt trăng

 • icon

  Mặt trời

MỚI - NÓNG