Có 6 kết quả :

Tây Ninh: Xây bệnh viện 1.000 giường

Tây Ninh: Xây bệnh viện 1.000 giường

Được xây dựng trên diện tích 41 nghìn m2 gồm 1000 giường bệnh với tổng vốn đầu tư 1250 tỷ đồng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á- Tây Ninh được xem là bệnh viện lớn và hiện đại nhất ở tỉnh này từ trước đến nay.