Ba khâu đột phá, chín chỉ tiêu của tuổi trẻ Yên Bái, nhiệm kỳ 2022 – 2027

TPO - Diễn ra trong 1,5 ngày, sáng 13/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra phiên trọng thể và bế mạc. Đại hội xác định ba khâu đột phá, chín chỉ tiêu trọng tâm và sáu đề án sẽ triển khai trong nhiệm kỳ mới.

Ba khâu đột phá

Nâng cao năng lực số cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Xây dựng phong trào Đoàn vững mạnh từ cơ sở.

Xung kích, sáng tạo, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ba khâu đột phá, chín chỉ tiêu của tuổi trẻ Yên Bái, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ảnh 1

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ra mắt đại hội (Ảnh: Như Ý)

Chín chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ

1. Hằng năm, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn và được giáo dục trên không gian mạng.

2. Đoàn cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh triển khai ít nhất 3.600 công trình thanh niên; 500.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

3. Hằng năm, có 7.000 ý tưởng, giải pháp sáng tạo được thanh niên đề xuất, trong đó có 350 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hoá.

4. Đến năm 2027, trên 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

5. Xây dựng, ra mắt ít nhất 50 mô hình “Chi đoàn hạnh phúc”; triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng trường học hạnh phúc” tại 100% các trường học trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức trồng mới ít nhất 1.500.000 cây xanh. Các cấp bộ Đoàn tham gia hỗ trợ 5 thôn, bản khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.

7. Hằng năm, tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 25.000 lượt thanh thiếu niên. Giới thiệu ít nhất 3.000 thanh niên có việc làm. Giúp đỡ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế đạt 45 tỷ đồng từ các nguồn vốn. Hỗ trợ 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên.

8. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu ít nhất 9.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó ít nhất 70% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. 80% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng 2% mỗi năm.

9. Hỗ trợ cho ít nhất 20.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tối thiểu có 450.000 lượt trẻ em được lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Sáu đề án nhiệm kỳ

1. Đề án hỗ trợ, phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025.

2. Đề án tạo nguồn cán bộ Đoàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 – 2027.

3. Đề án phát huy vai trò của tuổi trẻ Yên Bái tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2022 - 2027, định hướng đến 2030.

4. Đề án giáo dục kỹ năng cho thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 – 2027.

5. Đề án phát huy vai trò của thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái trong chuyển đổi số, giai đoạn 2022 – 2027.

6. Đề án Thiếu nhi Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giai đoạn 2022 – 2027.

Ba khâu đột phá, chín chỉ tiêu của tuổi trẻ Yên Bái, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ảnh 2

Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái Hà Đức Hải kêu gọi tuổi trẻ Yên Bái nỗ lực, sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ đại hội đặt ra (Ảnh: Như Ý)

Phát biểu bế mạc đại hội, anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái, kêu gọi đoàn viên, thanh niên Yên Bái cùng nhau nỗ lực, sáng tạo, xung kích để thực hiện thành công các chỉ tiêu, khâu đột phá, đề án và nhiệm vụ mà đại hội đã đặt ra. Qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Tin liên quan