Có 89 kết quả :

AstraZeneca được vinh danh 4 năm liên tiếp trong Bảng xếp hạng 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam

AstraZeneca được vinh danh 4 năm liên tiếp trong Bảng xếp hạng 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam

AstraZeneca Việt Nam vừa được vinh danh trong danh sách 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam, minh chứng cho những thành tựu ấn tượng của công ty trong gần ba thập kỷ trở thành nơi làm việc hấp dẫn cho nhân tài trong nước, và là đối tác tin cậy trong tiến trình phát triển kinh tế và y tế của Việt Nam.
AstraZeneca và Viện Chiến lược & Chính sách Y tế hợp tác góp phần củng cố hệ thống y tế Việt Nam

AstraZeneca và Viện Chiến lược & Chính sách Y tế hợp tác góp phần củng cố hệ thống y tế Việt Nam

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới hệ thống y tế và an sinh xã hội, việc tăng cường tính bền vững và sức chống chịu của hệ thống y tế được đánh giá là một ưu tiên hàng đầu nhằm góp phần đảm bảo Việt Nam có thể phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với các thách thức y tế trong tương lai.