Ai giữ chức Bộ trưởng Giáo dục lâu nhất ở nước ta?

TPO - Ông lấy bằng tiến sĩ ở một trong những đại học danh tiếng nhất nước Pháp, rồi về nước giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục trong gần 29 năm.
Ai giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước là Bộ Quốc gia Giáo dục lâu nhất?

1. Ai giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước là Bộ Quốc gia Giáo dục lâu nhất?

 • icon

  Vũ Đình Hòe

 • icon

  Đặng Thai Mai

 • icon

  Nguyễn Văn Huyên

Ông từng học và lấy bằng cử nhân nào?

2. Ông từng học và lấy bằng cử nhân nào?

 • icon

  Văn khoa

 • icon

  Luật

 • icon

  Cả Văn khoa và Luật

Hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học của Việt Nam là ai?

3. Hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học của Việt Nam là ai?

 • icon

  Mạc Đĩnh Chi

 • icon

  Chu Văn An

 • icon

  Cao Bá Quát

Chu Văn An được vua Trần Minh Tông (1314-1329) mời ông ra làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám năm bao nhiêu tuổi?

4. Chu Văn An được vua Trần Minh Tông (1314-1329) mời ông ra làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám năm bao nhiêu tuổi?

 • icon

  30 tuổi

 • icon

  31 tuổi

 • icon

  32 tuổi

Hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội được mệnh danh 'Ông Phật làm súng'? Điều này đúng hay sai?

5. Hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội được mệnh danh 'Ông Phật làm súng'? Điều này đúng hay sai?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Nhà toán học đầu tiên của Việt Nam là ai?

6. Nhà toán học đầu tiên của Việt Nam là ai?

 • icon

  Lương Thế Vinh

 • icon

  Vũ Hữu

 • icon

  Mạc Đĩnh Chi

Ai là tiến sĩ Toán học đầu tiên của Việt Nam?

7. Ai là tiến sĩ Toán học đầu tiên của Việt Nam?

 • icon

  Lê Văn Thiêm

 • icon

  Phạm Tỉnh Quát

 • icon

  Hoàng Xuân Sính

Ngoài bằng tiến sĩ ở Đức, ông Lê Văn Thiêm còn có bằng tiến sĩ ở đâu?

8. Ngoài bằng tiến sĩ ở Đức, ông Lê Văn Thiêm còn có bằng tiến sĩ ở đâu?

 • icon

  Nga

 • icon

  Pháp

 • icon

  Thụy Điển

Ai là nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam?

9. Ai là nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam?

 • icon

  GS Hoàng Xuân Sính

 • icon

  GS Lê Thị Thanh Nhàn

MỚI - NÓNG