4 phó tổng giám đốc Eximbank được nghỉ việc “theo nguyện vọng”

Theo Eximbank, việc sắp xếp lại nhân sự Ban Điều hành là để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của dự án tái cấu trúc ngân hàng này.
Theo Eximbank, việc sắp xếp lại nhân sự Ban Điều hành là để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của dự án tái cấu trúc ngân hàng này.
Đó là các ông Lê Hải Lâm, Nguyễn Quốc Hương, Nguyễn Quang Triết và bà Bùi Đỗ Bích Vân...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB-HOSE) vừa thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Điều hành.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Eximbank chấp thuận cho 4 phó tổng giám đốc nghỉ việc theo nguyện vọng. Đó là các ông Lê Hải Lâm, Nguyễn Quốc Hương, Nguyễn Quang Triết và bà Bùi Đỗ Bích Vân.

Đồng thời, bổ nhiệm chức danh giám đốc cao cấp đối với 5 ông gồm: ông Nguyễn Văn Hào, phụ trách khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Trung Tây Nguyên; ông Lê Anh Tú, phụ trách miền Bắc; ông Bùi Văn Đạo, phụ trách khu vực miền Tây Nam Bộ; ông Yutaka Moriwaki, Trưởng ban Dự án và tái cấu trúc chiến lược Eximbank; ông Masashi Mochizuki, phụ trách khách hàng Nhật Bản và Phòng Định chế tài chính.

Eximbank cũng thay đổi chức danh của ông Trần Tấn Lộc, Phó tổng giám đốc Thường trực sang chức danh mới là Phó tổng giám đốc, và bổ nhiệm ông Võ Quang Hiển, Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp lớn giữ chức danh Phó tổng giám đốc.

Theo Eximbank, việc sắp xếp lại nhân sự Ban Điều hành là để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của dự án tái cấu trúc ngân hàng này.

Như vậy, Ban Điều hành mới bao gồm 7 thành viên: ông Lê Văn Quyết - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc; ông Trần Tấn Lộc - Phó tổng giám đốc; ông Đào Hồng Châu - Phó tổng giám đốc; bà Đinh Thị Thu Thảo - Phó tổng giám đốc; bà Văn Thái Bảo Nhi - Phó tổng giám đốc; ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó tổng giám đốc và ông Võ Quang Hiển - Phó tổng giám đốc.

Trước đó, Ban Điều hành Eximbank gồm 15 người bao gồm Tổng giám đốc và 14 phó tổng giám đốc.

Theo Theo VnEconomy
MỚI - NÓNG