Xử nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường

Xử nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường
TP - Ngày 22/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Theo đó, Chính phủ sẽ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước, đồng thời xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường. Chính phủ cũng sẽ tăng cường kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, nhất là tại các cụm công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất lớn. Thực hiện nhất quán chủ trương không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế.

Về bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, Chính phủ khẳng định nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Kiên trì thúc đẩy giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực.

MỚI - NÓNG