Có 519 kết quả :

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị

Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 Trương Thị Mai nhấn mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải bao quát, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh….
Có nơi HĐND khoá mới đã ban hành 190 nghị quyết

Có nơi HĐND khoá mới đã ban hành 190 nghị quyết

TPO - Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, HĐND các địa phương đã phối hợp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, đồng thời có nhiều sáng tạo đổi mới trong tổ chức và phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Tuổi trẻ TPHCM thi tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính

Tuổi trẻ TPHCM thi tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính

TPO - Sáng 30/10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức lễ khai mạc hội thi “Tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính” lần 3 - năm 2021 với chủ đề “Thanh niên Thành phố vững kiến thức, giỏi chuyên môn, sáng tạo giải pháp góp phần xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.