Vinataba gửi ngân hàng gần 1.000 tỷ đồng

Vinataba gửi ngân hàng gần 1.000 tỷ đồng
TP - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, với doanh thu thuần gần 17.280 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế trên 1.040 tỷ đồng. 

Theo báo cáo này, khoản tiền gửi ngân hàng của đơn vị tính đến ngày 31/12/2015 lên tới 994,3 tỷ đồng. Số tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước của Vinataba đạt gần 307 tỷ đồng. Tổng vay và nợ thuế tài chính của đơn vị là hơn 3.770 tỷ đồng, trong đó hơn 3.610 tỷ đồng là các khoản vay ngắn hạn.

Về tiền lương, Vinataba cho biết, năm 2015, 11 lãnh đạo tổng công ty có mức thu nhập bình quân hơn 44 triệu đồng/tháng. Phương án chi trả tiền lương năm 2016 dự kiến tăng lên 59 triệu đồng/người/tháng. Nếu cộng cả tiền thưởng, bình quân thu nhập lãnh đạo tại Vinataba đạt gần 64,5 triệu đồng/tháng.  

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm