Truy thu thuế xe Việt kiều hồi hương

Truy thu thuế xe Việt kiều hồi hương
TP - Đây là quy định vừa được Tổng cục Hải quan gửi một số Cục Hải quan địa phương về chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký xe, lưu hành xe đã chuyển nhượng. 

Cụ thể, Cục Hải quan địa phương nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe thực hiện tổ chức truy thu thuế. Cùng đó, Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khẩu xe có trách nhiệm sao gửi hồ sơ nhập khẩu xe theo đề nghị để làm cơ sở tính thuế. 

MỚI - NÓNG