Có 9 kết quả :

Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế

TP - Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản sẽ sửa đổi nội dung hướng dẫn biên soạn sách giáo khoa, theo đó, từ năm 2016, sách giáo khoa của học sinh phổ thông sẽ có phần ghi các đảo, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Takeshima/Dokdo mà nước này tranh chấp với Trung Quốc, Hàn Quốc thuộc lãnh thổ Nhật Bản. (Yomỉui Shimbun)