Toàn cảnh thiệt hại cầu đường do mưa lũ

Cầu Ngòi Thia cũ ở Nghĩa Lộ, Yên Bái bị sập trong lũ
Cầu Ngòi Thia cũ ở Nghĩa Lộ, Yên Bái bị sập trong lũ
TPO - Tổng cục Đường bộ vừa báo cáo Bộ GTVT thực trạng cầu đường do ảnh hưởng bỏi mưa lũ trong nhiều ngày qua. Hầu hết các tuyến giao thông trọng yếu đều bị ngập, nhiều đoạn phải đóng đường, tình trạng sạt lở đường xảy ra triên diện rộng.

Báo cáo của Tổng cục Đường bộ thông kê đến 16 ngày 11/10, cụ thể như sau:

Tại Lào Cai, QL4D xảy ra sạt lở taluy dương tại 2 điểm, khối lượng 273m3; sạt lở taluy âm tại 1 vị trí/3 m dài; bùn đất tràn mặt đường khoảng 18 m3. Trên QL.279 sạt lở taluy dương tại 1 điểm/330 m3 gây tắc đường  tại Km78+240. Kinh phí xử lý ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đường lên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú bị sạt lở taluy dương tại 30 vị trí/460m3. Kinh phí xử lý ước tính khoảng 22 triệu đồng.

Địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị hư hỏng 150m rãnh dọc trên QL18; QL18C sạt taluy dương tại 4 điểm/100m3; QL279: sạt taluy dương tại 4 điểm/160m3. Kinh phí xử lý ước tính khoảng 340 triệu đồng.

Yên Bái là tỉnh có thiệt hại lớn về hệ thống giao thông. QL37 sạt taluy dương tại 8 điểm/1500m3, gây tắc đường tại Km354+600; QL.32 sạt taluy dương tại nhiều vị trí gây tắc đường, do thời tiết mưa lớn, thông tin liên lạc bị chia cắt nên tính đến chiều qua chưa có số liệu thiệt hại cụ thể. Tại cầu Ngòi Thia mới (Km200+894), cầu Ngòi Nung (Km204+166), cầu suối Đôi I (Km205+372), cầu suối Đôi II (Km205+459) xảy ra xói lở kè ốp mố, trụ cầu, trôi mất 100m kè rọ thép đá hộc bảo vệ mố cầu Ngòi Thia.

 Trên đường tỉnh 174 Yên Bái, cầu Ngòi Thia cũ (Km0+350) bị đổ trụ T5, làm trôi nhịp số 5, sập nhịp số 4, giao thông trên tuyến bị chia cắt. Kinh phí xử lý ước tính khoảng 26 tỷ đồng.

Địa bàn tỉnh Sơn La, QL 4G sạt taluy dương tại 8 điểm/280m3; trên QL.6B: sạt taluy dương tại 4 điểm/85m3; trên QL.6C: sạt taluy dương tại 5 điểm/76m3; trên QL.12: sạt taluy dương tại 98 điểm/240m3; trên QL.32: sạt taluy dương tại 36 điểm/2.482m3; QL.37: nước lũ xói trôi tứ nón và đất đắp sau mố cầu Suối Bùa (phía Phù Yên); sạt taluy dương tại 94 điểm/23.439m3; ngập nước mặt đường tại 04 điểm gây tắc đường, tính đến 16h ngày 11/10/2017 đã thông xe được 2 điểm, các vị trí còn lại (Km404+150 và Km377+800) chưa xác định thời gian thông xe do thời tiết vẫn còn mưa lớn; QL43: sạt taluy dương tại 35 điểm/35.000m3; ngập nước mặt đường tại 6 điểm, hiện đã thông xe; QL279: sạt taluy dương tại 9 điểm/135m3; QL279D: sạt taluy dương tại 15 điểm/360m3.

QL32 qua Phú Thọ bị sạt lở taluy dương tại 1 điểm/3000m3 gây tắc đường (Km138+900) hiện đã thông xe, sạt lở taluy âm tại 2 điểm/90m dài; ngập nước mặt đường tại Km91+500 (sâu khoảng 1m).

Tại Thanh Hoá, QL217B, tràn Minh Hải Km30+00 và tràn Bai Mường Km43+900 nước ngập sâu từ 0,5 - 1m dài khoảng 100m, nước chảy xiết làm tắc đường; đoạn Km38+00 - Km43+00 bị ngập sâu từ 1 - 2m, gây tắc đường, nước rút chậm. Trên QL15, nước ngập gây tắc đường cục bộ tại 16 vị trí. Trên QL15C, sạt lở taluy dương qua huyện Mường Lát hiện đã thông xe. Trên QL.16: Tại xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh có 3 vị trí sụt nền, mặt đường, có điểm sạt hơn nửa mặt đường, hiện đã thông xe.

Trên QL217 xảy ra ngập Cầu Mùn từ Km92+400 - Km93+00 (xã Lâm Xa, huyện Bá Thước), sâu 1m, làm giao thông trên tuyến bị ách tắc; ngập cầu La Hán (xã Lâm Xa, huyện Bá Thước); đường đoạn Km96+220 - Km92+270 (xã Lâm Xa, huyện Bá Thước) nước ngập sâu 0,4m. Các vị trí trên đến nay vẫn ngập sâu do nước rút chậm. QL.47 đoạn qua TP. Thanh Hóa nước ngập mặt đường tại nhiều vị trí, hiện đã thông xe; Sụt taluy dương tại Km85+720, Km116+722, Km116+734 gây tắc. Trên QL.47C, nước ngập mặt đường đoạn Km37+900 - Km37+950 sâu 40cm, tắc đường.

Nghệ An có nhiều tuyến đường, đặc biệt là các đạp tràn bị ngập, phải đóng đường. Cụ thể, trên QL15A, tràn Km218+600 nước ngập 0,6m dài hơn 200m phải đóng đường; tràn Km239+600 ngập 0,6m, đóng đường. Km435+600 - Km435+615 đất, đá sạt xuống mặt đường cao 0,4m gây ách tắc giao thông. Trên QL 48B, đoạn Km17+750 - Km17+950, nước ngập 0,4 m đóng đường ; tại đoạn Km13+100 - Km13+300 ngập 0,5m đóng đường. Trên QL48E , tràn Km35+050 ngập 0,3m đóng đường; Km39+400 ngập 1,6m, đóng đường; tại Km54+800 ngập 0,40m dài khoảng 50m đóng đường; tràn Km59+950 ngập 2m đóng đường; Tràn Km61+800 ngập 5m đóng đường; Tại Km62+800 Ngập 3,0m dài 200m đóng đường. Tại Km72+200 Nước ngập 0,35m dài khoảng 100m đóng đường; Tràn Km88+350 ngập 0,5m đóng đường; tràn Hiếu Km92+850 Ngập 5,8m đóng đường; tràn Dinh Km97+850 ngập 2,4m đóng đường; Cầu Phương Tích Km225+000 - Km225+400 ngập 0,7m (2 vị trí hai đầu cầu), đóng đường.

Trên QL16, tại Km195+300 (Xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) đứt toàn bộ mặt đường dài 12m, rộng 8m, sâu 6m xói trôi toàn bộ cống hệ thống lan can mềm bị gãy hỏng dài 30m. Lực lượng chức năng đang tiến hành cắm tiêu và cảnh báo nguy hiểm. Nhiều điểm khác trên tuyến này cũng bị sạt lở nặng nề.

Trên QL.48, đoạn Km75+100 - Km75+230 sạt lở mái ta luy âm dài 120m; sát mép nhựa, sâu đến 4m (có nguy cơ đứt đường). Đoạn Km99+900 sạt lở ta luy âm dài 25m cách mép nhựa 2m, sâu đến 9m; tại Km104+380 sạt lở ta luy âm dài 17m cách mép nhựa 1m, sâu đến 7m. Cầu Đồng Cạn Km60+010 Bị xói trôi hoàn toàn 1/4 nón mố cầu bên trái phía đầu tuyến. Trên QL.48E, tại Km53+870; Km54+880; Km71+250 tổng chiều dài sạt lở taluy âm dài của 3 điểm khoảng 40m, sâu đến 2m.

Địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trên QL.8C, đoạn Km108+980 ÷ Km109+50 ngập sâu khoảng 0,2m. Các tuyến Quốc lộ khác đã thông xe, hiện các phương tiện lưu thông bình thường.

Tại Quảng Bình, trên QL.15, ngầm Khe Mưng Km464+917, ngầm Khe Đèng Km465+091, ngầm Khe Bẹ Km469+083, ngầm Bùng Km562+200 vẫn bị bị ngập sâu từ 0,5-1,5m, hiện tại chưa thông tuyến.

Với các quốc lộ trọng yếu thuộc quản lý của Cục Quản lý Đường bộ I, QL.6 có 10 điểm ngập nước sâu từ 20-100cm, sạt lở taluy dương 15 điểm/ 1000m3; QL15: 5điểm ngập từ 50-100cm sạt lở tại Km 19+500 khối lượng là 500m3; Trên QL1: Ngập sâu đoạn Km282-Km283 từ 20-60 cm, xe ôtô con hạn chế lưu thông, xe tải lưu thông bình thường; trên QL 70: có 6 vị trí sạt taluy dương/10.000m3, taluy âm 62 m dài / 2 vị trí; cống Km12+800 và Km13+400 nước tràn mặt đường; Km80+430 gây mất liên kết sụt mặt đường; trên QL.3, tại Km178+870 sụt taluy âm/15 md dài; Km129 sụt taluy dương 1 vị trí/750m3; QL.38B, sạt taluy âm tại Km62+200, kéo dài 80 m.

Với địa bàn Cục Quản lý đường bộ II (Cục II), tại QL7, do trời tiếp mưa to Km150+900 thuộc  tỉnh Nghệ An bị sạt taluy dương với khối lượng khoảng 1.200m3 làm tắc đường. QL1 đoạn Km374+950 - Km375+300 bị ngập hiện nước đã rút; tuy nhiên trời vẫn đang mưa to, Cục II vẫn đang tổ chức trực gác để phân luồng giao thông khi có ngập.

QL1 đoạn từ Km288+300-Km298+00 có 14 điểm ngập mặt đường sâu từ 10-15cm nước đã rút; tuy nhiên còn đoạn Km297-Km298+00 nước vẫn ngập sâu từ 70-80cm, hiện đơn vị đã phân luồng để đảm bảo giao thông.

Trên QL45, đoạn Km104+400-Km104+500 và Km111+150-Km111+350 ngập sâu 80 cm gây tắc đường từ 11h ngày 11/10/2017 do đập sông Mực xả lũ.

Đường Hồ Chí Minh có nhiều điểm ngậm từ Km 526 đến Km 626, hiện nước đã rút nhưng các lực lượng vẫn ứng trự vì trời tiếp tục mưa.

MỚI - NÓNG
Vì sao cán bộ ngành y có tâm lý không muốn làm việc tại y tế cơ sở?
Vì sao cán bộ ngành y có tâm lý không muốn làm việc tại y tế cơ sở?
TPO - Sáng 31/3, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng ” họp Phiên thứ Ba, góp ý vào dự thảo Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát.