Tiếp tục không cho tăng giá xăng dầu

Tiếp tục không cho tăng giá xăng dầu
TPO - Ngày 28/5, Bộ Tài chính gửi công văn cho các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối yêu cầu tiếp tục không được tăng giá bán lẻ xăng dầu dù hiện các doanh nghiệp đang bị lỗ.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Cụ thể mặt hàng xăng được sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít. Mặt hàng dầu điêzen giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 90 đồng/lít (từ 180 đồng/lít xuống còn 90 đồng/lít). Dầu hỏa giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít (từ 160 đồng/lít xuống còn 60 đồng/lít). Dầu mazut sử dụng Quỹ Bình ổn giá 160 đồng/kg (từ 0 đồng/kg lên 160 đồng/kg).

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu không cho sử dụng quỹ Bình ổn giá, các doanh nghiệp bị lỗ 228 đồng/lít xăng, lỗ 87 đồng/lít dầu điezen. Mặt hàng dầu hỏa lỗ 52 đồng/lít trong khi mazut lỗ 162 đồng/kg.

MỚI - NÓNG