Có 89 kết quả :

Nụ cười tươi rói trên gương mặt các tình nguyện viên sau khi hoàn thành công tác phát quang bụi rậm, làm thông thoáng đường vào nhà dân trong khu vực ấp Vĩnh Thạnh

Có một học kỳ mang tên “tình nguyện”

Tháng 6 về, tháng bắt đầu của hoạt động tình nguyện. Xếp vội những trang sách, tạm chia tay trường lớp, các bạn sinh viên lại hăng hái tham gia mùa hè tình nguyện. Một số bạn khi còn ở gia đình có thể là những "cậu ấm, cô chiêu" nhưng khi tham gia chiến dịch sẵn sàng hòa mình, cùng ăn - cùng ở - cùng làm và cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả với những người dân quê.