Thủ tướng yêu cầu không để nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật

Thủ tướng yêu cầu không để nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật
TP - Trong hai ngày 16 và 17/7, Chính phủ tổ chức phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.

Tại phiên họp, Chính phủ nghe các tờ trình, báo cáo thẩm định và tập trung thảo luận, cho ý kiến về các dự án: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Dân số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, chức năng xây dựng thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách… của Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

“Bảo đảm tính kịp thời, đúng tiến độ, không để chậm trễ, không để nợ đọng văn bản; đồng thời đảm bảo chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật, đó là tính hợp pháp, hợp hiến, khả thi”, Thủ tướng yêu cầu.

MỚI - NÓNG