Có 484 kết quả :

Thông báo về việc thay đổi bao bì và chuyển đổi pháp nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm

Thông báo về việc thay đổi bao bì và chuyển đổi pháp nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm

Ngày 15/10/2020, công ty Cổ phần dược mỹ phẩm ELLA, pháp nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm viên sủi hỗ trợ trắng da Gluwhite công bố sẽ chính thức thay đổi bao bì hoàn toàn mới đối với viên sủi hỗ trợ trắng da mờ nám, đồng thời ngưng sản xuất và phân phối bao bì cũ dạng lọ nhựa trên toàn quốc.
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Căn cứ vào nhu cầu công tác, Trung tâm cần tuyển viên chức vào làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc như sau: