Nhiều lần phát thông báo, vẫn chưa có người dự tuyển Phó giám đốc Sở Du lịch TT-Huế

TPO - UBND tỉnh TT-Huế từng ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch vào tháng 8/2022, tuy nhiên, sau 3 lần gia hạn thời gian đăng ký vẫn không có ứng viên tham gia dự tuyển, lãnh đạo tỉnh này lại vừa phát thông báo gia hạn thời gian lần thứ 4.

Ngày 27/2, nguồn thông tin từ UBND tỉnh TT-Huế cho biết lãnh đạo cơ quan này vừa tiếp tục ban hành thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh.

Nhiều lần phát thông báo, vẫn chưa có người dự tuyển Phó giám đốc Sở Du lịch TT-Huế ảnh 1

Lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế và lãnh đạo Sở Du lịch trong một lần đón đoàn khách nước ngoài tham quan Huế bằng siêu tàu biển qua cảng Chân Mây. Ảnh: Sở DL.

Theo đó, thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch tiếp tục được gia hạn đến hết ngày 31/12.

Đây là lần thứ 4, UBND tỉnh TT-Huế ban hành thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch sau khi 3 lần gia hạn thời gian trước đó, nhưng không có ứng viên nộp hồ sơ tham gia dự tuyển.

Ngày 18/8/2022, UBND tỉnh TT-Huế ban hành Kế hoạch số 301/KH-UBND về việc thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch.

Ngày 26/10/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 366/TB-UBND về việc thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch.

Sau khi hết thời hạn đăng ký dự tuyển theo Thông báo số 366/TB-UBND, không có ứng viên nào nộp hồ sơ tham gia dự tuyển.

Tiếp đó, UBND tỉnh ban hành 3 văn bản thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch. Đó là các văn bản thông báo ngày 29/11/2022, 3/2/2023 và 22/3/2023.

Trong đó, tại thông báo ngày 22/3/2023, thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch TT-Huế được gia hạn kéo dài đến hết ngày 31/12/2023. Tuy nhiên, dù hết thời gian gia hạn theo thông báo này, vẫn không có ứng viên nào nộp hồ sơ tham gia dự tuyển.

Theo UBND tỉnh, việc thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch nhằm phát hiện, thu hút người có đức, có tài, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, có tâm huyết để bổ nhiệm vào chức danh này, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nhiều lần phát thông báo, vẫn chưa có người dự tuyển Phó giám đốc Sở Du lịch TT-Huế ảnh 2
Theo yêu cầu, ứng viên tham gia thi tuyển phải có chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch, có đề án liên quan phát triển du lịch. Ảnh: N.V

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch, cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Du lịch có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh phó giám đốc sở và tương đương.

Ngoài ra, đối tượng dự tuyển còn là những cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch chức danh phó giám đốc và tương đương (bao gồm cả trường hợp công tác ngoài Sở Du lịch và có thể không phải là đảng viên) được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề cử và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý bằng văn bản.

Việc tổ chức thi tuyển một vị trí Phó giám đốc Sở Du lịch phải có ít nhất 2 ứng viên tham gia dự tuyển. Trường hợp không đủ người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề cử thêm người dự tuyển.

Quá trình ứng tuyển, ngoài kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực du lịch, hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực du lịch. Về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch và các nội dung khác do hội đồng thi tuyển quy định, ứng viên còn phải trình bày đề án về đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của ngành du lịch trên địa bàn tỉnh và chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cho ngành du lịch.

Người tham gia thi tuyển còn phải có chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó giám đốc Sở Du lịch, có kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo…

Tin liên quan