Thiếu sót, vi phạm quản lý, sử dụng đất đai ở Ninh Bình: Kiến nghị làm rõ trách nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng; công tác quy hoạch tại tỉnh Ninh Bình.

Chưa thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng

Qua thanh kiểm tra công tác thanh tra giai đoạn 2016 - 2022 tại Ninh Bình, TTCP kết luận một số cơ quan ở tỉnh này chưa chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu; có đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch thanh tra được phê duyệt; một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục. Bên cạnh đó, việc tiếp công dân định kỳ của một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa đủ số ngày; công tác chỉ đạo, đôn đốc sau tiếp công dân chưa tốt, chưa kịp thời; việc phân loại, xử lý đơn thư còn nhầm lẫn về nội dung, chưa xem xét đúng bản chất vụ việc.

Trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, có một số vụ không ban hành quyết định đình chỉ việc giải quyết khi công dân rút đơn; chậm thụ lý, chưa đảm bảo thời hạn giải quyết, chưa công khai quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo.

Thiếu sót, vi phạm quản lý, sử dụng đất đai ở Ninh Bình: Kiến nghị làm rõ trách nhiệm ảnh 1

Dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, TTCP cho rằng một số cơ quan chưa lập kế hoạch tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra; nhiều đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng 2018 về công tác kê khai tài sản, thu nhập; nhiều bản kê khai được kiểm tra chưa đúng, chưa phù hợp với hướng dẫn…

TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm. Quá trình thực hiện kết luận thanh tra nếu phát hiện trường hợp gây thất thoát ngân sách, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển Cơ quan điều tra xử lý nghiêm.

Trong quản lý sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2022, TTCP kết luận việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa ở Ninh Bình còn 48 công trình, dự án nợ trên 50,7 tỷ đồng; 79 dự án khác nợ tiền thuê đất hơn 194 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 942 công trình, dự án phục vụ mục đích về đích nông thôn mới có nguồn gốc đất công ích, đất do nhân dân tự nguyện hiến nhưng đến thời điểm thanh tra, các trường hợp này chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, tiềm ẩn khiếu kiện sau này; 320 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với 91,30ha; 197 trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng công trình không phép.

Dự án sân golf có nhiều vi phạm

Kết luận cũng chỉ rõ trong việc thực hiện một số dự án tại địa phương có Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng thuộc nhóm dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm về công tác quy hoạch, dự án có quy mô trên 5ha nhưng không lập quy hoạch chi tiết 1/500.

Theo TTCP, dự án này cũng nằm trong nhóm các dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong việc xác định tiền sử dụng đất, thuê đất, chưa xác định bổ sung tiền thuê đất, chậm nộp tiền thuê đất. Dự án có vi phạm về trật tự xây dựng; chậm xác định đơn giá thuê đất, ký hợp đồng thuê đất.

TTCP đã yêu cầu tỉnh Ninh Bình rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng tính đúng, tính đủ, không để thất thoát ngân sách nhà nước tại Dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng.

Cụ thể, tỉnh Ninh Bình phải xác định lại tiền sử dụng đất diện tích 22,69ha và điều chỉnh đơn giá thuê đất diện tích gần 91ha. Đồng thời, phải rà soát, xử lý theo quy định việc chậm xác định nghĩa vụ tài chính, ký hợp đồng thuê đất đối với một số diện tích tại dự án này, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, TTCP còn kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (trường hợp cần thiết, phối hợp với các bộ ngành liên quan) kiểm tra, rà soát việc chuyển nhượng, xác định giá chuyển nhượng 66.842.700 cổ phiếu (75% vốn sở hữu) tại Công ty PV-Inconess từ Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Vietinbank sang TCG Land liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái và Dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng.

Đối với thiếu sót trong công tác phòng chống tham nhũng, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình rà soát, hướng dẫn người có nghĩa vụ kê khai tài sản nhận thức, hiểu đúng quy định pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập; khẩn trương sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế tiếp công dân tại các đơn vị còn thiếu; mở sổ ghi chép, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, đôn đốc sau tiếp công dân, sau giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý sau thanh tra.

UBND tỉnh cần hoàn thành thủ tục về đất đai theo quy định đối với các công trình, dự án phục vụ về đích nông thôn mới có sử dụng đất không đúng với hồ sơ địa chính; rà soát việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung (nếu có) để thu về ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, xử lý dứt điểm hơn 50,7 tỷ đồng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa ở Ninh Bình và hơn 194 tỷ đồng của 79 dự án nợ tiền thuê đất.

MỚI - NÓNG