Nhiều cơ quan ở Ninh Bình chưa làm tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cùng với hàng loạt vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, TTCP kết luận nhiều cơ quan, đơn vị ở Ninh Bình chưa thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, đặc biệt là công tác kê khai tài sản, thu nhập cán bộ.

Chưa làm tốt kê khai tài sản, thu nhập

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành kết luận thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại Ninh Bình.

Đối với công tác thanh tra giai đoạn 2016 – 2022, TTCP kết luận một số cơ quan ở tỉnh này chưa chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu; có đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch thanh tra được phê duyệt; một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục.

Việc xử lý đơn thư còn chậm ban hành nội quy, quy chế; tiếp công dân định kỳ của một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa đủ số ngày; công tác chỉ đạo, đôn đốc sau tiếp công dân chưa tốt, chưa kịp thời; việc phân loại, xử lý đơn còn nhầm lẫn về nội dung, chưa xem xét đúng bản chất vụ việc.

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có một số vụ không ban hành quyết định đình chỉ việc giải quyết khi công dân rút đơn; chậm thụ lý, chưa đảm bảo thời hạn giải quyết, chưa công khai quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, TTCP cho rằng một số cơ quan chưa lập kế hoạch tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra; nhiều đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định của Luật PCTN 2018 về công tác kê khai tài sản, thu nhập, nhiều bản kê khai được kiểm tra chưa đúng, chưa phù hợp với hướng dẫn…

Nhiều cơ quan ở Ninh Bình chưa làm tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập ảnh 1

UBND tỉnh Ninh Bình.

Đề nghị xử lý tài chính hàng trăm tỷ đồng

Trong quản lý sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2022, TTCP kết luận việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa ở Ninh Bình còn 48 công trình, dự án nợ trên 50,7 tỷ đồng; 79 dự án khác nợ tiền thuê đất hơn 194 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 942 công trình, dự án phục vụ mục đích về đích nông thôn mới có nguồn gốc đất công ích, đất do nhân dân tự nguyện hiến nhưng đến thời điểm thanh tra, các trường hợp này chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, tiềm ẩn khiếu kiện sau này; 320 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với 91,30ha; 197 trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng công trình không phép.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình rà soát, hướng dẫn người có nghĩa vụ kê khai tài sản nhận thức, hiểu đúng quy định pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập; khẩn trương sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế tiếp công dân tại các đơn vị còn thiếu; mở sổ ghi chép, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, đôn đốc sau tiếp công dân, sau giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý sau thanh tra.

Đối với sai phạm trong quản lý đất đai, UBND tỉnh cần hoàn thành thủ tục về đất đai theo quy định đối với các công trình, dự án phục vụ về đích nông thôn mới có sử dụng đất không đúng với hồ sơ địa chính; rà soát việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung (nếu có) để thu về ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, cần xử lý dứt điểm hơn 50,7 tỷ đồng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa ở Ninh Bình và hơn 194 tỷ đồng của 79 dự án nợ tiền thuê đất.

TTCP cũng kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm.

Quá trình thực hiện kết luận thanh tra nếu phát hiện trường hợp gây thất thoát ngân sách, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển Cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG