Có 13 kết quả :

Chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện gì đang xảy ra?

TP - Thấy trong người bất an, lo hạ giới có điều chi bất ổn, Ngọc Hoàng bèn rủ Thiên Lôi vi hành một chuyến xuống trần. Trước khi xuống, Ngọc Hoàng hỏi Nam Tào, Bắc Đẩu tình hình hạ giới dạo này ra sao.