Nhân vật trong Táo Quân có nhiều nghệ sĩ vào vai nhất là ai?

TPO - Thiên Lôi chỉ là một vai nhỏ, không có nhiều đất diễn trong “Táo Quân”, nhưng đây cũng là vai có nhiều diễn viên đóng nhất. Mỗi năm, hình tượng Thiên Lôi lại có những thay đổi khiến nhân vật trở thành “ẩn số” thú vị trong chương trình.

Có thể bạn quan tâm