Có 72 kết quả :

Kiến nghị được chiếu phim rạp sau 0h đêm

Kiến nghị được chiếu phim rạp sau 0h đêm

TPO - Bốn doanh nghiệp điện ảnh lớn tại Việt Nam gồm CGV, BHD, Galaxy và Lotte vừa gửi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được chiếu phim rạp sau 0h. Đây là bốn hệ thống rạp lớn nhất cả nước và chiếm tổng cộng khoảng 80% thị phần.
Doanh nghiệp điện ảnh kêu khó, nhưng cũng khó mở cửa trở lại trong giai đoạn hiện nay

Giải cứu rạp phim, cách nào?

TP - Rạp phim đóng cửa, doanh thu bằng không, một số lãnh đạo doanh nghiệp điện ảnh cùng ký tên vào văn bản gửi Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành xin hỗ trợ để doanh nghiệp điện ảnh vượt khó.