Ngân sách đã chi gần 107 nghìn tỷ đồng trả nợ

Ngân sách đã chi gần 107 nghìn tỷ đồng trả nợ
TP - Tổng cục Thống kê cho biết, tính tới ngày 15/10, Ngân sách Nhà nước đã chi 106,9 nghìn tỷ đồng trả nợ và viện trợ; chi đầu tư phát triển 134,7 nghìn tỷ đồng (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 130,7 nghìn tỷ đồng); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể ước đạt 567,4 nghìn tỷ đồng. Tính chung 10 tháng, Ngân sách Nhà nước đã chi 809 nghìn tỷ đồng (bằng 80,4% dự toán năm).

Tổng thu Ngân sách Nhà nước 10 tháng ước đạt 672,3 nghìn tỷ đồng (bằng 85,9% dự toán năm). Trong đó, thu nội địa đạt 448,9 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô 83,2 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 137 nghìn tỷ đồng. Như vậy, 10 tháng ngân sách đã bội chi 136,7 nghìn tỷ đồng.

MỚI - NÓNG