Mở lại giao dịch đất đai tại Bắc Vân Phong sau 1 năm 'đóng băng'

TPO - UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa), nơi dự kiến thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong sẽ được mở lại các giao dịch, chuyển nhượng đất đai sau gần 1 năm bị “đóng băng”.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra thông báo kết luận về việc giải quyết vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.
Kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ chấm dứt hiệu lực Văn bản số 4391 được ban hành ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.
Mở lại giao dịch đất đai tại Bắc Vân Phong sau 1 năm 'đóng băng' ảnh 1 UBND huyện Vạn Ninh mở lại các giao dịch, chuyển nhượng đất đai sau gần 1 năm “đóng băng”.
Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Vạn Ninh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong giải quyết các hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh theo đúng trình tự pháp luật. Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực của Văn bản 4391.
UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở, ngành, công an, UBND huyện Vạn Ninh thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai để tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết, tránh tình trạng đầu cơ đất đai như thời gian qua.
Như Tiền phong thông tin trước đó, vào cuối năm 2017, trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã xảy ra tình trạng sốt đất chưa từng có. Nhiều khu vực bị giới đầu cơ thổi giá lên từ 10 đến vài chục lần khi nghe thông tin đặc khu Bắc Vân Phong sớm được Quốc hội thông qua.
Trước tình hình này, ngày 9/5/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Công văn 4391 về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.
Sau khi văn bản này được ban hành, mọi hoạt động chuyển nhượng, giao dịch, tách, nhập sổ đỏ tại địa phương gần như bị “đóng băng”.
Mở lại giao dịch đất đai tại Bắc Vân Phong sau 1 năm 'đóng băng' ảnh 2 Nhiều hecta đất tại vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh bị đào bới, cây cối bị đốn hạ trong cơn 'sốt đất'.
Đến tháng 9/2018, UBND huyện Vạn Ninh đã có công văn đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho phép huyện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các quy định của Luật Đất đai.
Theo UBND huyện Vạn Ninh, xét thực tế hiện nay, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã được tăng cường. Việc mở lại giao dịch cũng tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, UBND huyện Vạn Ninh khẳng định sau khi được UBND tỉnh và Sở TN&MT tỉnh này cho phép huyện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các quy định của Luật Đất đai, địa phương sẽ tiếp tục tập trung tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
MỚI - NÓNG