Có 15 kết quả :

Quang cảnh làm việc của sinh viên khoa vẽ tranh khỏa thân - Đại học Silpakorn.

Bên trong thế giới người mẫu khỏa thân

Khoảng 30 sinh viên được sắp xếp đứng thành vòng tròn đối mặt với nhau trong một studio vẽ tranh khỏa thân. Những tấm bạt và cọ vẽ đã dọn ra sẵn chờ người mẫu đến. Một cô gái bước ra từ phòng thay đồ với chỉ độc một chiếc áo khoác trên cơ thể.