Lộ diện 51 nhà đầu tư dự đấu thầu cao tốc Bắc – Nam

Đã có 51 nhà đầu tư trong và ngoài nước nộp hồ sơ dự sơ tuyển đầu tư BOT một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh minh hoạ.
Đã có 51 nhà đầu tư trong và ngoài nước nộp hồ sơ dự sơ tuyển đầu tư BOT một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh minh hoạ.
TPO - Các Ban quản lý dự án của Bộ GTVT đã chính thức mở hồ sơ thực hiện sơ tuyển nhà đầu tư vào 7/8 đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông được thực hiện theo hình thức đối tác – công tư (PPP, hình thức hợp đồng BOT).

Với 7/8 dự án đã mở hồ sơ thầu, tổng cộng đã có 51 hồ sơ nộp lại dự sơ tuyển của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, liên danh trong nước với nhà đầu tư nước ngoài.

1. Đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45:

Có 27 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó 11 nhà đầu tư nộp hồ sơ sơ tuyển, gồm: Có 2 liên danh nhà đầu tư Việt Nam; 1 liên danh Việt – Trung (Tasco và nhà đầu tư Trung Quốc); 5 nhà đầu tư Trung Quốc; 2 nhà đầu tư Hàn Quốc; và 1 nhà đầu tư Pháp.

Đoạn này dài 63km, tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ hơn 3.169 tỷ đồng.

2. Đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn:

Có 25 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó có 5 nhà đầu tư nộp hồ sơ, gồm: Có 3 nhà đầu tư Trung Quốc, 1 từ Hàn Quốc và 1 liên danh của Pháp. 

Cụ thể: Cty Daewoo E&C Co., Ltd. (Hàn Quốc); Cty TNHH Tập đoàn Đường sắt 16 Trung Quốc; Tập đoàn cầu và đường Trung Quốc; Tập đoàn luyện kim Trung Quốc; Liên danh Vinci Highways - Horizon Invest JV (Pháp). 

Đoạn này dài 43km, tổng vốn đầu tư hơn 6.333 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ hơn 2.003 tỷ đồng.

3. Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu:

Có 18 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó 6 nhà đầu tư nộp hồ sơ, gồm 2 liên danh trong nước và 1 từ Hàn Quốc, và 2 từ Trung Quốc. 

2 liên danh trong nước gồm: Liên danh Đèo Cả - Hải Thạch - Hà Thanh - Hoàng Long; Liên danh Hòa Hiệp - Núi Hồng - CIENCO 4 - Trường Sơn - Vinaconex 2. 

2 Liên danh Việt – Trung (Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Công ty CP TASCO).

Các nhà đầu tư nước ngoài gồm: Cty Cơ khí Cảng Trung Quốc; Liên danh Cầu đường Sinohydro-Powerchina (Trung Quốc); và Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Daewoo (Hàn Quốc). 

Đoạn này dài 50km, tổng vốn đầu tư hơn 8.381 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 2.550 tỷ đồng.

4. Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt:

Có 21 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó có 10 nhà đầu tư nộp hồ sơ, gồm 3 liên danh trong nước, 1 liên danh Việt – Trung, 3 nhà đầu tư Trung Quốc, 3 nhà đầu tư Hàn Quốc.

Liên danh trong nước gồm: Đèo Cả - Hải Thạch - Hà Thanh - Hoàng Long; Liên danh Hòa Hiệp - Núi Hồng - CIENCO 4 - Trường Sơn - Vinaconex 2; và Liên danh Tân Nam - Vidifi - IDIC 620. 

Liên danh Việt - Trung là Liên danh Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Cty TNHH Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Cty CP TASCO.

Các nhà đầu tư nước ngoài gồm: Cty Cơ khí Cảng Trung Quốc; Liên danh Cầu đường Sinohydro – Powerchina (Trung Quốc); Cty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Vân Nam; Cty TNHH Kỹ thuật & Xây dựng Hyundai (Hàn Quốc), Cty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Lotte (Hàn Quốc), Cty Kỹ thuật & Xây dựng POSCO (Hàn Quốc).
 
Đoạn này dài 49km, tổng vốn đầu tư hơn 13.338 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ hơn 8.077 tỷ đồng.

5. Đoạn Nha Trang - Cam Lâm:

Có 20 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó có 8 nhà đầu tư nộp hồ sơ, gồm 4 nhà đầu tư độc lập và liên danh trong nước, 2 liên danh Việt – Trung và 2 nhà đầu tư Trung Quốc.

Các nhà đầu tư và liên danh trong nước gồm: Vinaconex; Liên danh CIENCO4 – Cty 194 – Thuận An; Liên danh Tập đoàn đầu tư xây dựng Trung Nam - Tập đoàn Sơn Hải - Tổng công ty xây dựng và kỹ thuật Trung Nam; Liên danh Tập đoàn IDICO - Cường Thuận.

Liên danh Việt – Trung là Phương Thành - Cty TNHH Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc - Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Truyền thông Đường sắt Trung Quốc; Liên danh Hùng Thắng - Cty TNHH Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Đường sắt Trung Quốc – Cty PTE Ltd.

Các nhà đầu tư nước ngoài gồm: Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc, Cty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Vân Nam.

Đoạn này dài 50km, tổng vốn đầu tư hơn 7.615 tỷ đồng, trong đố vốn nhà nước hỗ trợ hơn 5.058 tỷ đồng.

6. Đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo:

Có 14 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó có 6 nhà đầu tư nộp hồ sơ, gồm 2 nhà đầu tư trong nước, 1 liên danh Việt – Trung, 2 của Trung Quốc và 1 của Hàn Quốc.

Nhà đầu tư trong nước gồm: Cty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam; Liên danh Đèo Cả - Hải Thạch - Cty 194. 

Liên danh Việt – Trung là Liên danh Cty Xuất nhập khẩu máy móc quốc gia Trung Quốc - Công ty Đường sắt 21 Trung Quốc – Cty Xây dựng Tự Lập.

Nhà đầu tư nước ngoài gồm: Cty Cơ khí và Xây dựng POSCO E&C (Hàn Quốc); Cty Kỹ thuật cảng Trung Quốc; Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư và thi công Vân Nam.

Đoạn này dài 79km, tổng vốn đầu tư hơn 13.687 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hỗ trợ hơn 9.311 tỷ đồng.

7. Đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết:

Có 20 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó có 5 hồ sơ nộp lại, gồm 2 nhà đầu tư trong nước, 2 liên danh Việt – Trung, 1 của Trung Quốc.

Nhà đầu tư trong nước là Cty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung; và Liên danh Cty CP Xây dựng Coteccons – Cienco 6.

Liên danh Việt – Trung là Liên danh Cty Xuất nhập khẩu máy móc quốc gia Trung Quốc - Cty Đường sắt 21 Trung Quốc - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập; và Liên danh Tập đoàn Gezhouba Trung Quốc - Cty 194 - Cty CP Đầu tư & Phát triển hạ tầng 620.

Nhà thầu nước ngoài là TCT Cầu và Đường Trung Quốc.

Đoạn này dài 101km, tổng vốn đầu tư hơn 11.603 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hỗ trợ hơn 3.884 tỷ đồng. 

8. Đoạn Phan Thiết - Dầu Giây:

Hiện vẫn tiếp tục nhận hồ sơ, và dự kiến mở hồ sơ sơ tuyển vào sáng 13/7 tới. Đoạn này dài 99km, tổng vốn đầu tư hơn 14.359 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hỗ tợ hơn 2.480 tỷ đồng.

Theo Bộ GTVT, cao tốc Bắc – Nam dài 2.109 km, kéo dài từ Lạng Sơn tới Cà Mau, hiện đã khai thác và đang xây dựng 1 số đoạn dài 601 km.

Giai đoạn 2017-2021 tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 11 đoạn, tổng mức đầu tư khoảng 118.700 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước tham gia khoảng 55.000 tỷ đồng. Trong đó có 3 đoạn đầu tư công: Cao Bồ - Mai Sơn, dài 15km, tổng vốn đầu tư 1.607 tỷ đồng; Cam Lộ - La Sơn, dài 98km, tổng vốn đầu tư hơn 7.669 tỷ đồng; và cầu Mỹ Thuận 2 dài 7km, tổng vốn đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng.

Với các đoạn đầu tư BOT, nhà đầu tư được thu phí để thu hồi vốn, mức phí khởi điểm là 1.500 đồng/km/xe dười 12 chỗ ngồi, và tăng dần tới 3.400 đồng/km/xe dưới 12 chỗ ngồi. Mỗi kỳ 3 năm nhà đầu tư được tăng phí 1 lần.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thanh niên TKV tổ chức ắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ TKV

Đoàn Thanh niên TKV tổ chức ắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ TKV

Chiều ngày 16/5, tại Trung tâm chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai mặt bằng +30 Công ty Tuyển than Hòn Gai, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007-25/5/2022) do Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai đảm nhận.