Lễ Quốc khánh được nghỉ 3 ngày liên tục

TPO - Theo lịch nghỉ lễ, tết năm 2019 đã được Thủ tướng phê duyệt, năm nay do ngày Quốc khánh 2/9 rơi vào Thứ 2, nên người lao động được nghỉ 1 ngày, cùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần nên kỳ nghỉ này sẽ kéo dài 3 ngày.

Theo đó, ngày Quốc khánh 2/9, rơi vào Thứ 2, do không trùng ngày nghỉ hàng tuần, không đổi ngày đi làm và ngày nghỉ nên người lao động được nghỉ 1 ngày.

Với các cơ quan, đơn vị thực hiện ngày nghỉ hàng tuần vào Thứ 7, Chủ nhật, dịp ngày người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục. 

Cụ thể, 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh gồm Thứ 7 (ngày 31/8), Chủ nhật (ngày 1/9), và Thứ 2 (ngày 2/9). Với cơ quan chỉ nghỉ Chủ nhật hàng tuần, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày là Chủ nhật và ngày Quốc khánh.

Lễ Quốc khánh được nghỉ 3 ngày liên tục ảnh 1 Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2019, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục.
Thủ tướng đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Lịch nghỉ trên chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội. Khối các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện theo Bộ Luật Lao động, tức ngày Quốc khánh được nghỉ 1 ngày.
MỚI - NÓNG