Làm sao đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu?

Bà Ngô Thị Mai (Hà Nội) hỏi: Thẻ BHYT của bà đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Quân y 354. Vậy, nay bà muốn chuyển nơi đăng ký đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa có được không? Nếu được thì cần thực hiện những thủ tục gì?

BHXH Việt Nam trả lời:

Do Bệnh viện Quân y 354 và Bệnh viện đa khoa Đống Đa Hà Nội đều là bệnh viện tuyến tỉnh. Vì vậy, theo quy định về đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được quyền đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, trung ương khi trên địa bàn không có cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, huyện hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT hoặc cơ sở tuyến tỉnh, trung ương có đủ khả năng tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu.

Vì vậy, trường hợp Bệnh viện đa khoa Đống Đa đủ điều kiện tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu thì bà được đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu về cơ sở này.

Vào đầu mỗi quý, đề nghị bà đến cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ để được hướng dẫn thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu.

MỚI - NÓNG