Có 981 kết quả :

Bỏ đề xuất hạ chuẩn giáo viên dạy lái xe do trái luật

Bỏ đề xuất hạ chuẩn giáo viên dạy lái xe do trái luật

TPO - Sau khi ghi nhận góp ý của các bộ ngành, địa phương, Bộ Giao thông vận tải đã rút đề xuất hạ tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành lái xe từ bằng trung cấp xuống tốt nghiệp cấp 3, do việc hạ chuẩn này trái luật. Cùng đó, bổ sung niên hạn xe tập lái không quá 20 năm để ngăn tình trạng xe cũ được chuyển đổi thành xe tập lái.