Có 10 kết quả :

Cán bộ Xã Đoàn đến nhận gà chở về cho các em nhỏ

Đàn gà giúp em đến trường

TP - 25 chuồng gà được tặng cho 25 em nhỏ ở huyện Kbang (Gia Lai) mồ côi do bố hoặc mẹ mất sớm, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tạo sinh kế, vượt khó vươn lên trong học tập.