Hà Nội yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động biểu tình tự phát

Hà Nội yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động biểu tình tự phát
TP - Hôm qua, UBND TP Hà Nội đã có thông báo yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

> Chúng ta phải ở tư thế khác

Theo đó, trong các ngày chủ nhật từ đầu tháng 6-2011 đến nay, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Những ngày đầu, các cuộc biểu tình, tuần hành tự phát xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của nhân dân.

Song những ngày gần đây, lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự.

Cùng với việc yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát, UBND TP Hà Nội khuyến khích mọi công dân bằng những hoạt động thiết thực trong khuôn khổ tổ chức và pháp luật, hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, biên cương Tổ quốc...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG