Có 3 kết quả :

Glôcôm là căn bệnh nguy hiểm, gây mất thị lực, có thể gây mù vĩnh viễn. Ảnh: Internet

Cẩn trọng với bệnh gây mù mắt có thể di truyền

TPO - Glôcôm (dân gian gọi là thiên đầu thống) là căn bệnh nguy hiểm, gây mất thị lực, có thể gây mù vĩnh viễn. Điều đáng cảnh báo là bệnh có yếu tố di truyền và rất nhiều người không biết mình mắc bệnh, chỉ nhập viện trong tình trạng muộn, nguy cơ mù loà cao.