Giám sát đất đai nông, lâm trường quốc doanh

Giám sát đất đai nông, lâm trường quốc doanh
TP - UBND TP Hà Nội cho biết đang chuẩn bị báo cáo Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại các nông lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014.

Nội dung giám sát tập trung vào diện tích đất, rừng, dân số, dân tộc; tình hình thiếu đất ở và đất sản xuất trên địa bàn...

MỚI - NÓNG