Giải thể, sáp nhập phòng ban, Cao Bằng giảm hàng trăm lãnh đạo

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Thanh Tuấn
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Thanh Tuấn
TPO - Hiện tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục sáp nhập 3 Ban Quản lý dự án về xây dựng, giao thông, nông nghiệp của tỉnh thành 1 Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng trực thuộc UBND tỉnh.

Chưa phát hiện sử dụng xe công vào việc riêng

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Cao Bằng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh, thông qua công tác kiểm tra, đa số cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện đúng yêu cầu trong thực thi công vụ, văn hóa công sở, chưa phát hiện tổ chức hoặc cá nhân nào tham gia lễ hội trong giờ làm việc hoặc sử dụng xe công vào việc riêng. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng công chức, viên chức tại một số ít cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm thời giờ làm việc; thái độ giao tiếp, phục vụ người dân của một số ít công chức trong thi hành công vụ chưa được đúng mực.

Đến nay, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện giảm được 206 biên chế công chức. Dự kiến, năm 2019, UBND tỉnh sẽ thu hồi số biên chế tại 2 đơn vị sự nghiệp chuyển đổi cơ chế tài chính sang đảm bảo chi thường xuyên, vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp.

UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc sáp nhập tổ chức bên trong của các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục sửa đổi, bổ sung đề án vị trí việc làm để trình UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Đáng lưu ý, đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức bên trong các sở, ngành: giảm 95 phòng, ban, chi cục thuộc sở hoặc phòng, ban thuộc chi cục; giảm 144 vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành.

Đối với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tính đến hết tháng 8/2019, đã giảm 158 đơn vị, thuộc các lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục phổ thông, nông nghiệp, văn hóa, du lịch. Đồng thời giải thể 4 đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. Về vị trí lãnh đạo, giảm 498 vị trí (166 cấp trưởng và 332 cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập).

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục sáp nhập 3 Ban Quản lý dự án về xây dựng, giao thông, nông nghiệp của tỉnh thành 1 Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng trực thuộc UBND tỉnh. Trong năm 2018, tỉnh đã rà soát, sắp xếp, giải thể, hợp nhất 41 Ban chỉ đạo và các tổ chức phối hợp liên ngành (sắp xếp, giải thể 31 tổ chức; sáp nhập 10 Ban chỉ đạo).

Không có trường hợp nào vi phạm đến mức phải kỷ luật

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức đối với các chức danh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, từ tháng 6/2012 đến nay, theo thẩm quyền UBND tỉnh Cao Bằng đã bổ nhiệm được 74 lượt; bổ nhiệm lại 65 lượt; giới thiệu cán bộ ứng cử 53 lượt.

Đối với các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị, địa phương UBND tỉnh phân cấp cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiêm thực hiện. Từ tháng 6/2012 đến nay, thủ trưởng các cơ quan đơn vị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trên 600 lượt công chức, viên chức; trong đó tỷ lệ là người dân tộc thiểu số chiếm trên 85%.

Về số lượng cấp phó, tính đến ngày 30/6/2019, số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo thực hiện đúng quy định. Cụ thể, số lượng lãnh đạo cấp phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh bố trí không quá 3 người; số lượng Phó Chủ tịch UBND các huyện không quá 2 người, UBND thành phố Cao Bằng không quá 3 người theo quy định.

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh, trong hai năm (2018 - 2019), Cao Bằng chỉ đạo tạm dừng việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo tại các đơn vị dự kiến sáp nhập để có phương án bố trí vị trí lãnh đạo, quản lý công chức, viên chức sau sáp nhập.

Báo cáo giải trình những vấn đề tổ công tác kiến nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Đồng Thị Kiều Oanh cho biết, về kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, thực tế không có trường hợp nào vi phạm đến mức phải kỷ luật, không có trường hợp nào vụ lợi, chủ yếu do việc nghiên cứu và áp dụng các quy định chưa phù hợp.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng Hà Ngọc Giáp, đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cả khối Đảng, đoàn thể và chính quyền, nếu không đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tỉnh kiên quyết không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp… Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đúng quy định theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.

MỚI - NÓNG
Nhiều địa phương buông lỏng quản lý để phân lô, bán nền trái phép tràn lan
Nhiều địa phương buông lỏng quản lý để phân lô, bán nền trái phép tràn lan
TPO - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), thời gian qua tại nhiều địa phương có tình trạng mua, gom đất nông nghiệp hoặc người sử dụng đất có diện tích lớn thực hiện chia tách, chuyển mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền trái phép. Để xảy ra tình trạng này có nguyên nhân là các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương buông lỏng quản lý...