Gần 25.000 tỷ đồng cho 7.000 héc-ta sâm

Gần 25.000 tỷ đồng cho 7.000 héc-ta sâm
TP - UBND tỉnh Kon Tum vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025: Giai đoạn 2012 - 2015 trồng tập trung khoảng 500 ha sâm Ngọc Linh; đến năm 2025, trồng tập trung khoảng 7.000 ha trên diện tích đã quy hoạch và khuyến khích người dân 2 huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông trồng phân tán khoảng 1.500 ha.

> Xoá đói, giảm nghèo bằng nuôi trồng dược liệu
> Trao bằng độc quyền sáng chế quy trình trồng sâm Ngọc Linh

Tổng kinh phí để thực hiện quy hoạch này là 24.899 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG