Gần 13 tỷ đồng tăng cường thích ứng biến đổi khí hậu của trẻ em và cộng đồng ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Học sinh của Trường Đại học Hồng Đức và 10 cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được giáo dục, đào tạo hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu từ khoản viện trợ gần 13 tỷ đồng.

Ngày 6/5, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa có quyết định phê duyệt khoản viện trợ thực hiện dự án Hợp phần số 1 "Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của trẻ em và cộng đồng thông qua giáo dục về khí hậu tại Trường Đại học Hồng Đức" do tổ chức Save the Children International (SCI)- Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ.

Theo đó, dự án được thực hiện đến ngày 31/12/2026 tại Trường Đại học Hồng Đức và 10 cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; chủ khoản viện trợ (chủ dự án) là Trường Đại học Hồng Đức.

Gần 13 tỷ đồng tăng cường thích ứng biến đổi khí hậu của trẻ em và cộng đồng ở Thanh Hóa ảnh 1

Trường Đại học Hồng Đức quản lý và thực hiện số tiền vốn hơn 6 tỷ đồng theo cơ chế tài chính áp dụng nguồn thu ngân sách nhà nước

Dự án do tổ chức Save the Children International (SCI)- Văn phòng đại diện tại Việt Nam viện trợ không hoàn lại với tổng số tiền là gần 13 tỷ đồng. Trong đó, Trường Đại học Hồng Đức quản lý và thực hiện số vốn hơn 6 tỷ đồng, còn tổ chức Save the Children International (SCI)- Văn phòng đại diện tại Việt Nam quản lý và thực hiện hơn 6 tỷ đồng.

Mục tiêu tổng thể của dự án là cộng đồng tại tỉnh Thanh Hóa được tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể như, nhận thức và kiến thức về biến đổi khí hậu của học sinh trung học phổ thông được tăng cường; các hành động góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu được thúc đẩy với sự tham gia của các bên liên quan...

Hiện, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp để triển khai dự án, đánh giá và tiến hành các biện pháp cần thiết để khai thác và bàn giao kết quả đạt được cho đối tượng thụ hưởng theo quy định...

MỚI - NÓNG