Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Hoa Kỳ 10 năm trước

Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Hoa Kỳ 10 năm trước

TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm lịch sử Hoa Kỳ. 10 năm trước, Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải cũng đã thăm Hoa Kỳ. Báo điện tử Tiền Phong xin giới thiệu lược ghi chép của nhà văn, nhà báo Xuân Ba trong nhóm báo chí tháp tùng chuyến thăm lịch sử của một Thủ tướng Việt Nam lần đầu đến Hoa Kỳ tháng 6 năm 2005.