Xuất bản sách điện tử bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xuất bản sách điện tử bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết đặc biệt quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Toàn văn bài viết được ấn hành trong phiên bản sách điện tử mới nhất.
Hình tượng 'cây tre Việt Nam' trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hình tượng 'cây tre Việt Nam' trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TPO - "Cuốn sách đã đúc kết những tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao việt Nam; hình thành nên trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” -  Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao - cho biết. 
Xuất bản hai cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xuất bản hai cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TPO - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững" và "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, báo chí phải đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

TPO - Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Nâng cao công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Nâng cao công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TPO - Nhấn mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các đơn vị cần nêu cao tính kỷ luật, kỷ cương, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, đơn vị.
'Khi có sự kiện lớn, thế lực thù địch càng ra sức chống phá'

'Khi có sự kiện lớn, thế lực thù địch càng ra sức chống phá'

TPO - “Thường vào những lúc chúng ta có những sự kiện lớn của đất nước, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc thì các thế lực thù địch càng ra sức chống phá. Cho nên, hơn lúc nào hết chúng ta phải chuẩn bị một tâm thế, một bản lĩnh, trí tuệ thật tốt để đánh thắng mọi kẻ thù, mọi thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị", Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng lưu ý.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công nhân, người lao động

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công nhân, người lao động

TPO - Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cùng với đó, đẩy mạnh theo dõi, nắm chắc tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, người lao động và của xã hội về tổ chức Công đoàn.
Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nền ngoại giao đậm bản sắc 'cây tre Việt Nam'

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nền ngoại giao đậm bản sắc 'cây tre Việt Nam'

TPO - Lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra chiều 21/11. Cuốn sách tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của Tổng Bí thư về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới.