Có 5 kết quả :

Ông Võ Trí Thành cho rằng Việt Nam cần đặt mục tiêu phát triển DN nội địa lên hàng đầu

Chủ động săn nhà đầu tư

TP - Theo các chuyên gia, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID – 19 đã thay đổi rất nhiều, rất bất định. Dòng đầu tư đang dịch chuyển, do đó Việt Nam cần cải cách thể chế nhanh hơn, đồng thời thay đổi tư duy từ tháo gỡ khó khăn sang tạo điều kiện thuận lợi, chủ động săn nhà đầu tư “đại bàng”, nếu không chỉ đón được “chim sẻ”.